Foredrag: Service Innovation – praksis for innovationsparate virksomheder

Posted on October 29, 2011

0Service Innovation – praksis for innovationsparate virksomheder

En stor andel af den økonomiske vækst skabes af innovation inden for service, hvor det ikke er traditionel produktudvikling der er i centrum men service innovation. Der er ikke så megen erfaring og tradition endnu – så hvordan gribes det egentligt an i praksis? Foredraget indeholder en præsentation af en model for service innovation med tilhørende proces, med fokus på de afgørende forandringskrav der stilles i virksomheden i modellens forskellige faser. Da virksomhedens medarbejdere spiller en central rolle i service innovation, gennemgås processens faser i sammenhæng med en ny moderne læringsmodel, Listen Think Talk©. Service innovationsmodellen er udviklet af Thomas Mathiasen og Listen Think Talk© er udviklet af Anders Christian Hansen. Foredraget gennemføres som en case study på anvendelsen og effekten af Listen Think Talk©.

Sted: Poesiens Hus, Gothersgade 89.
Mødet arrangeres af IKI, initiativet for kreativitet og innovation (www.IKI.dk).
Tid: Onsdag den 16. november kl. 17-20.
Pris: Mødet er gratis for medlemmer af IKI; for øvrige deltagere 100,- der betales ved fremmøde.

Med venlig hilsen,

Thomas Mathiasen
TM-Innovation
Thomas@tm-innovation.dk
2170 8672

og

Anders C. Hansen
http://www.greenbay.dk

Tilmelding:
• Facebook gruppe: IKI – Initiativ for Kreativitet og Innovation
• E-mail: Thomas@tm-innovation.dk

Advertisement