Browsing All posts tagged under »intolerance«

Goodbye to petit bourgeois

July 27, 2015

0

I am very aware of if I think, speak or engage in conduct that I interpret as petty bourgeois. The reason is that I dissociate myself from petit bourgeois, because it exhibits some aspects of human beings, which I can not support. This does not mean that I am totally clean for petit bourgeois. I’m not. I admit […]

Farvel til Småborgerligheden

July 23, 2015

0

Jeg er meget opmærksom på hvis jeg tænker, taler eller udviser adfærd, som jeg selv tolker som småborgerligt. Grunden er, at jeg ikke bryder mig om småborgerlighed, fordi den udstiller nogle sider af mennesket, som jeg ikke kan støtte op om. Dermed ikke sagt, at jeg er renset fuldstændig for småborgerlighed – det er jeg […]